Welke EHBO cursussen bestaan er?

  • Diploma Eerste Hulp
  • Diploma Levensreddend Handelen
  • Diploma Instructeur Eerste Hulp
  • Diploma Lotus
  • Certificaat Eerste Hulp aan kinderen
  • Certificaat Eerste Hulp bij Sportongevallen
  • Certificaat Eerste Hulp bij wandelletsel
  • Diploma Jeugd Eerste Hulp
diploma, parchment, graduation-152024.jpg

Diploma

Het Diploma geeft aan dat jouw kennis en vaardigheden op het gebied van eerste hulp voldoen aan de eindtermen van Het Oranje Kruis. Het Diploma kan actueel gehouden worden door het iedere twee jaar te her certificeren. In die periode houd je je kennis op peil door nascholing bij een Eerste Hulp-opleider te volgen.

Cursus

Het Diploma Eerste Hulp behaal je natuurlijk niet zomaar. Daarvoor moet eerst de juiste kennis en kunde worden opgedaan. Gelukkig zijn er vele opleiders, waar deze EHBO-kennis kan worden geleerd. En waar je wordt opgeleid om het examen met succes af te ronden. Het Oranje Kruis zelf verzorgt geen cursussen, maar faciliteert juist het onafhankelijke examen. Om een cursus bij jou in de buurt te vinden, kun je terecht op onze Cursuskiezer.

Examen

Het examen Eerste Hulp staat open voor aankomende eerstehulpverleners vanaf 16 jaar. Voor 12- tot 16-jarigen is het mogelijk om met toestemming van de ouders/voogd deel te nemen aan het examen en na schriftelijke instemming van de bestuurder van Het Oranje Kruis. Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar examens@ehbo.nl.

Het onafhankelijke examen wordt afgenomen door een examenteam van Het Oranje Kruis. Over het examen kun je meer lezen in het Algemeen Examenreglement en het Examenreglement Diploma Eerste Hulp.

In het kader van een doorlopende leerlijn heeft Het Oranje Kruis een nieuwe kwalificatie in het leven roepen: Levensreddend handelen. Het certificaat Levensreddend Handelen (CLH) en het diploma Levensreddend Handelen (DLH) worden beschouwd als mogelijkheid om in fases tot het diploma Eerste Hulp te komen. CLH en DLH kunnen daarnaast ook als zelfstandig certificaat of diploma worden beschouwd.

Met het diploma Levensreddend Handelen van Het Oranje Kruis ben je in staat op een juiste wijze eerste hulphandelingen uit te voeren, die onmiddellijk levensreddend zijn.

Diploma

Het Diploma geeft aan dat jouw kennis en vaardigheden op het gebied van Levensreddende handelingen voldoen aan de eindtermen van Het Oranje Kruis. Het Diploma kan actueel gehouden worden door het iedere twee jaar te her certificeren.
In die periode houd je jouw kennis op peil door nascholing bij een Eerste Hulp-opleider te volgen.
Na het behalen van het Diploma Levensreddend handelen (DLH) moet men om het diploma Eerste Hulp (DEH) te behalen het examen DEH doen, en krijgt men (bij het in het bezit zijn van een geldig DLH) vrijstelling voor de onderdelen die al geëxamineerd zijn bij het examen voor DLH, m.u.v. reanimatie volwassene.

Certificaat

Het Certificaat geeft aan dat jouw kennis en vaardigheden op het gebied van Levensreddende handelingen voldoen aan de eindtermen van Het Oranje Kruis. Het Certificaat kan actueel gehouden worden door het iedere twee jaar te hercertificeren. In die periode houd je jouw kennis op peil door nascholing bij een eerste hulp opleider te volgen.

Cursus
Het Diploma Levensreddend Handelen behaal je natuurlijk niet zomaar. Daarvoor moet eerst de juiste kennis en kunde worden opgedaan. Gelukkig zijn er vele opleiders, waar deze EHBO-kennis kan worden geleerd. En waar men wordt opgeleid om het examen met succes af te ronden. Het Oranje Kruis zelf verzorgt geen cursussen, maar faciliteert juist het onafhankelijke examen. Om een cursus bij jouw in de buurt te vinden, kun je terecht op onze Cursuskiezer.

Examen
Het examen Levensreddend Handelen staat open voor aankomende eerstehulpverleners vanaf 16 jaar. Voor 12- tot 16-jarigen is het mogelijk om met toestemming van de ouders/voogd deel te nemen aan het examen en na schriftelijke instemming van de bestuurder van Het Oranje Kruis. Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar examens@ehbo.nl.

Examen voor Diploma
Het onafhankelijke examen wordt afgenomen door een examinator van Het Oranje Kruis. Over het examen kun je meer lezen in het Algemeen Examenreglement en het Examenreglement Diploma Levensreddend handelen.
Examen voor Certificaat:
Het examen wordt afgenomen door een Instructeur Eerste Hulp met de aantekening Instructeur BLS/AED erkend door de NRR.

Aansprakelijkheidsverzekering
Iemand in het bezit van een geldig Diploma Levensreddend Handelen van Het Oranje Kruis is verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulp verlenen. 

Ben je in het bezit van het Diploma Eerste Hulp en lijkt het je leuk om die kennis en vaardigheden aan anderen over te dragen? Dan is de opleiding Instructeur Eerste Hulp misschien iets voor jou.

Diploma

Het Diploma Instructeur Eerste Hulp is net als het Diploma Eerste Hulp twee jaar geldig. In die periode houd je jouw kennis en vaardigheden op peil door nascholing te volgen op het gebied van de Eerste Hulp en van didactiek. Voor meer informatie over de her certificering van het Diploma Instructeur Eerste Hulp, klik hier.

Na het behalen van het Diploma Instructeur Eerste Hulp kun je jouw bevoegdheid uitbreiden door ook voor andere modules bijscholing te volgen.

Cursus

Het Diploma Instructeur Eerste Hulp behaal je natuurlijk niet zomaar. Daarvoor moet eerst de juiste kennis en kunde worden opgedaan. Gelukkig zijn er vele opleiders, waar deze EHBO-kennis kan worden geleerd. En waar je wordt opgeleid om het examen met succes af te ronden. Het Oranje Kruis zelf verzorgt geen cursussen, maar faciliteert juist het onafhankelijke examen.

Examen

Het onafhankelijke examen bestaat uit drie delen: theorie, eerstehulpvaardigheden en didactiek. Meer informatie over het examen vindt je in het Examenreglement Instructeur Eerste Hulp. Dit en andere relevante reglementen en documenten over examens en vaardigheden vind je in onze portal.

Diploma
Met het Diploma toon je aan dat je voldoende lotuskennis en -vaardigheden bezit om op onder andere een examen Eerste Hulp een slachtoffer uit te beelden. Het Diploma kan actueel gehouden worden door het iedere 2 jaar te verlengen. In die periode houd je jouw kennis op peil door nascholing te volgen bij een lotuskring.

Cursus
Het Diploma Lotus behaal je natuurlijk niet zomaar. Daarvoor moet eerst de juiste kennis en kunde worden opgedaan. Gelukkig zijn er vele opleiders, waar deze EHBO-kennis met succes kan worden geleerd. En waar je wordt opgeleid om het examen met succes af te ronden. Het Oranje Kruis zelf verzorgt geen cursussen, maar faciliteert juist het onafhankelijke examen. Om een cursus bij jou in de buurt te vinden, kun je terecht bij onze Cursuskiezer.

Examen
Het examen lotus wordt afgenomen door een onafhankelijk examenteam. Meer hierover kun je lezen in het Examenreglement Diploma Lotus.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt eisen aan de eerste hulp kennis en vaardigheden van de gastouders. Het geregistreerde certificaat Eerste Hulp van Het Oranje Kruis voldoet daaraan.

Certificaat
Met het Certificaat Eerste Hulp aan kinderen ben je voorbereid op Eerste Hulp-handelingen bij kinderen.
Het Certificaat kan actueel gehouden worden door het iedere twee jaar te her certificeren.

Cursus
Het Certificaat Eerste Hulp aan kinderen behaal je natuurlijk niet zomaar. Daarvoor moet eerst de juiste kennis en kunde worden opgedaan. Gelukkig zijn er vele opleiders, waar deze EHBO-kennis kan worden geleerd. En waar je wordt opgeleid om het examen met succes af te ronden. Het Oranje Kruis zelf verzorgt geen cursussen, maar faciliteert juist het onafhankelijke examen. Om een cursus bij jou in de buurt te vinden, kun je terecht bij onze Cursuskiezer.

Examen
Het examen wordt afgenomen door een Instructeur Eerste Hulp aan kinderen met aantekening PBLS/AED erkend door de NRR. 

Aansprakelijkheidsverzekering
Iemand in het bezit van een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen van Het Oranje Kruis is verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulp verlenen. Zie hier voor meer informatie.

Deze module is bedoeld voor eerstehulpverleners die assisteren bij sportevenementen en voor eerstehulpverleners die actief zijn binnen een sportvereniging of op andere wijze zijn betrokken bij sporters.

Certificaat
Het certificaat Eerste Hulp bij Sportongevallen is nuttig voor eerstehulpverleners die bij een sportvereniging actief zijn.

Cursus
Het certificaat Eerste Hulp bij Sportongevallen behaal je natuurlijk niet zomaar. Daarvoor moet eerst de juiste kennis en kunde worden opgedaan. Gelukkig zijn er vele opleiders, waar deze EHBO-kennis kan worden geleerd. En waar je wordt opgeleid om het examen met succes af te ronden. Het Oranje Kruis zelf verzorgt geen cursussen, maar faciliteert juist het onafhankelijke examen. Om een cursus bij jou in de buurt te vinden, kun je terecht bij onze Cursuskiezer.

Examen
De cursus wordt afgesloten met een toets die wordt afgenomen door een Instructeur Eerste Hulp, die in het bezit is van een certificaat Eerste Hulp bij Sportongevallen.

Deze module is bedoeld voor eerstehulpverleners die assisteren bij wandelevenementen en voor eerstehulpverleners, die als wandelaars meer willen weten over de specifieke ongevallen die voorkomen bij deze groep.

Certificaat
Het geregistreerde certificaat Eerste Hulp bij Wandelletsel is relevant als je wilt assisteren bij wandelevenementen of als je te maken heeft met wandelaars.

Cursus
Het certificaat Eerste Hulp bij Wandelletsel behaal je natuurlijk niet zomaar. Daarvoor moet eerst de juiste kennis en kunde worden opgedaan. Gelukkig zijn er vele opleiders, waar deze EHBO-kennis kan worden geleerd. En waar je wordt opgeleid om het examen met succes af te ronden. Het Oranje Kruis zelf verzorgt geen cursussen, maar faciliteert juist het onafhankelijke examen. Om een cursus bij jou in de buurt te vinden, kun je terecht bij onze Cursuskiezer

Examen
Om in het bezit te komen van het geregistreerde Certificaat Eerste Hulp bij Wandelletsel moet de kandidaat worden getoetst door een Instructeur Eerste Hulp bij Wandelletsel. Met het Eerste Hulp bij Wandelletsel boekje kun je jezelf optimaal voorbereiden.

Het is goed als iemand op straat ligt en je weet hoe je iemand kan helpen’, vertelt een leerling van de basisschool De Bron in Lunteren. Kinderen willen helden zijn en kunnen helden zijn. Met een Diploma Jeugd Eerste Hulp zijn ze in staat een heldendaad te verrichten. 

Kinderen vanaf 8 jaar kunnen lessen volgen en na afloop een Diploma Jeugd Eerste Hulp halen. Kinderen die het diploma Jeugd Eerste Hulp hebben zijn tegelijkertijd verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij Eerste Hulp verlenen.

Cursus
Het Diploma Jeugd Eerste Hulp behaal je natuurlijk niet zomaar. Daarvoor moet eerst de juiste kennis en kunde worden opgedaan. Gelukkig zijn er vele opleiders, waar deze EHBO-kennis kan worden geleerd. En waar je wordt opgeleid om het examen met succes af te ronden. Het Oranje Kruis zelf verzorgt geen cursussen, maar faciliteert juist het onafhankelijke examen. Om een cursus bij jou in de buurt te vinden, kun je terecht bij onze Cursuskiezer.

Examen
De kinderen worden in tweetallen geëxamineerd door een examinator die niet bij de lessen betrokken is geweest. Het examen duurt 20 minuten. Een examinator wordt door Het Oranje Kruis geregeld. Wanneer je zelf een voorkeur hebt voor een examinator kun je dit bij de aanvraag aangeven. De kosten voor het examen zijn €7,50 per kandidaat.

De jeugdmedailles zijn bij de prijs van het onafhankelijk examen voor het Diploma Jeugd Eerste Hulp inbegrepen.
Indien je geen officieel examen wilt doen, kun je een e-mail sturen naar jeugd@ehbo.nl.

Toestemming
Voor het examen en de registratie is er toestemming nodig van de ouders/verzorgers van de kinderen.

Aansprakelijkheidsverzekering
Iemand in het bezit van een geldig Diploma Jeugd Eerste Hulp van Het Oranje Kruis is verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulp verlenen. Zie hier voor meer informatie.

Onderstaand Lesschema is een richtlijn, elke instructeur bepaalt zelf welke onderwerpen hij of zij in welke volgorde behandelt.