Bestuursleden

Nico           

 

Voorzitter                                                   Penningmeester                            Secretaris

Nico Kriek                                                 Kenneth Spitters                            Henk Arends

643847                                                       644622                                           642711

Tevens Kader & Lotus instructeur

 

 

 

 

 

               

 

 

Evenementen                                                      Materiaalbeheer                                  

Carmen de Vries                                                 Rosemarie Lighthart                         

06-14877596                                                       690202