Ketting van overleven

De ketting van overleven
 

Herkennen en alarmeren

benadering

handelingsschema
Basale reanimatie (basis reanimatie)
Snelle defibrilatie (gebruik AED)

Specialistische reanimatie (ambulancedienst -ziekenhuisopname)
handelingschema

benadering

Herkennen van hartklachten!
 

Angina Pectoris:

 

 

 

Hartinfarct:

 

 

 

Plotselinge hartstilstand:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pijn op de borst, in de hals, druk gevoel op de borst,
tussen de schouderbladen en of in de armen.
Bij inspanning verergeren de klachten zich en bij het brengen van het lichaam in ruste
verdwijnen de klachten geheel of nagenoeg.
Het hart kan één klachtsoort geven, die echter wel in hevigheid kan variëren.

 

 

De pijn is veel heftiger dan de eerdere pijn op de borst en zakt ook niet bij lichamelijke rust.
Meestal ontstaan er ook algemene ziekteverschijnselen.
Het slachtoffer transpireert heftig, is misselijk en kan gaan braken.
 

 

 

Het slachtoffer verliest binnen 10 a 20 seconden het bewustzijn en het slachtoffer zal in elkaar zakken.

Het ademhalingscentrum van de hersenen valt echter later uit dan het bewustzijn in eerste instantie.
Het slachtoffer zal nog adembewegingen maken.
Deze zijn niet meer effectief omdat de tong achter in de keel is gezakt en de diepte van de ademhaling onvoldoende is.
Het wordt een snakkende snurkende ademhaling, ook wel gasping genoemd.
Deze ademhaling kan wel één á twee minuten aanhouden.
De ademhaling kan ook als eerste uitvallen maar komt buiten het ziekenhuis zelden of nooit voor.
Het laatste komt echter voor bij verslikking verstikking dan wel anafylactisch (overallergische reactie).
Hersenaandoeningen kunnen ook de ademhaling stopzetten.
Cerebro Vasculair Accident CVA (hersenbloeding)
Beroerte en hersentumor.
Door ongevallen hersenletsel, zwelling van de hersenen.

 

 

 

HET HANDELINGSSCHEMA
 

 

S =Shout for help (roep om hulp)
A = Approache with care (benader voorzichtig)
F = Free of danger (let op veiligheid)
E = Evaluate ABC (beoordeel de vitale functies van het Slacht.Offer.)
 

Controle van bewustzijn
Controle van ademhaling
Inschakelen professionele hulpverlening
Toepassen van hartmassage
Toepassen van mond op mond beademing.

 

BENADERING

 

Benadering volgens de EHBO norm.

 

A= airway            (ademweg)

B= breathing        (ademhaling)

C= circulation       (circulatie)

 

Het volgende is het ambu protocol

 

D= disability          (bewustzijn)

E= emergency      (aard van de verwonding)

 

 

Het volgende is het ambu protocol in mate van bewustzijnsniveau

 

A= alert                (reageert op omgeving)

V= verbal              (spreekt)

P= pain                (pijnklachten)

U= unrisponsive    (geen reactie)