De AED

DE AUTOMATISCHE EXTERNE DEFIBRILLATOR (AED)

In het jaar 2003 is door de toenmalige minister van volksgezondheid, minister Borst, het groene licht gegeven dat de AED mocht worden gebruikt door leken, mits dit op een verantwoorde manier dient te geschieden.
Eindelijk was het zover en kon men beginnen met de opleidingen voor de EHBOer en BHVer.
Inmiddels zijn er duizenden mensen opgeleid en is de overlevingskans voor en hartritme probleem enorm toegenomen.
U als cursist heeft inmiddels voldaan aan de normen van basale reanimatie.
Wij gaan nu over naar het wonderapparaat waarbij u stroomstoten zult afgeven aan een slachtoffer (s.o.) met een plotselinge hartstilstand.
Of dit nu in of buiten het hart gelegen is is voor u als reanimist niet van belang. Deze zaken dienen door de artsen in het ziekenhuis te worden bepaald.
De AED wordt door tientallen producenten over de gehele wereld geproduceerd. Onze vereniging heeft gekozen voor de AED van de firma Metronic.
Hoe gaan we nu te werk met het apparaat?

 

Wanneer we voldoen aan de regels van de basale reanimatie komt nu de AED om de hoek kijken.
U roept om hulp en vraagt war er is gebeurd.
Ga naar het slachtoffer en controleer zoals u normaal een s.o. zou benaderen.
Hierbij zet u de AED naast het hoofd van het slachtoffer zodat u deze direct voor gebruik klaar heeft staan.
Wanneer u geen levenstekenen meer waarneemt laat u alarmeren en sluit de AED aan zoals omschreven op de paddels. (dit zijn de plakkers voor op de huid)

Bij een slachtoffer (s.o.) dat een flinke haargroei heeft op de plaatsen waar de paddels moeten komen scheert u deze weg.
Gebruik bij het scheren en de basale reanimatie handschoenen.
Schakel het apparaat in. Meestal gebeurt dit op het moment dat u het deksel opent.
Luister aandachtig naar de instructies van het apparaat.
Wanneer het apparaat aangeeft een schok toe te dienen zorg dat u het s.o. niet aanraakt en dat omstanders wegblijven van het slachtoffer.
U blijft de instructies van het apparaat volgen totdat professionele hulp aanwezig is en het van u overneemt.

 

DE GEVAREN VAN DE AED 
 

De AED geeft stroomstoten af die voor u gevaarlijk kunnen zijn daarom moeten de volgende zaken in acht worden genomen.
Om u een indruk te geven wat het apparaat kan kan ik u erop wijzen dat de stroomstoot die afgegeven wordt ligt deze op 9.000 tot 14.000 volt. Om het nog beter te illustreren met de hoeveelheid stroom die afgegeven wordt kunt u 1000 lampen van 100 watt tegelijkertijd laten branden.
Door het meeste lijdt het lichaam weg er wordt 5% daadwerkelijk aan het hart gegeven.
Het resterende vloeit via het lichaam naar de grond waar het wordt opgenomen.
De tijdsduur van een defibrilatie duurt slechts 5/1000e van een seconde.
 

WAAR MOET U OP LETTEN WANNEER U EEN SCHOK GEEFT!!!


Tijdens de defribillatie mag niemand het s.o. aanraken.
► De elektroden dienen goed aangebracht te worden:
► Aanwezigheid van vocht dient voorkomen te worden
► Aanwezigheid van haar moet worden weggenomen
►Houdt rekening met materialen en weefsels die huidcontact beïnvloeden.
►Plak niet over tepels heen.
► Bij kinderen zorg voor de juiste paddels deze zijn veelal kleiner.
►Metalen ondergrond geleidt net zo goed als water wees voorzichtig en leg anders een isolerende laag tussen u en het metaal.
►Aanwezigheid van brandbare en explosieve stoffen vraag naar explosiegevaar.
►Zichtbare aanwezigheid van een pacemaker meestal onder het sleutelbeen soms rechts soms links. U kunt de AED gewoon gebruiken maar plak niet over de pacemaker heen.
► Littekenweefsel heeft geen belemmering van de werking AED
► Bij zwangeren kan de AED gewoon gebruikt worden. De vrucht echter zal de reanimatie niet overleven.